Een zorgboerderij is toch voor gehandicapten?

Over het algemene beeld van zorgboerderijen en de doelgroep. Daarbij de uitleg waarom we specifiek willen zijn.

Zomaar een vraag die mij werd gesteld op een verjaardag. Is dat het beeld wat men heeft bij een zorgboerderij? Ja, begrijpelijk. Maar dat hoeft niet, ik werk niet met “gehandicapten” of “verstandelijk beperkten”.

Jaren geleden kon je een zorgboerderij makkelijker starten. Boeren konden zo extra verdienen en men ontdekte dat het werken in de natuur ontzettend heilzaam is. Mensen komen tot rust, maken hun hoofd leeg en verzetten ondertussen zeer nuttig werk.

Ook voor mensen met een handicap is dat heel fijn en belangrijk. En omdat gemeentes geld beschikbaar stellen voor de zorg aan deze mensen, kon een boerderij worden ingericht als zorgboerderij waar mensen met een handicap begeleiding en zorg kregen. En dat is nog steeds zo. Veel boerderijen zijn rustbakens in de levens van mensen met een handicap.

Maar dit rustgevende effect kan ook ingezet worden voor andere doelgroepen, denk ik. Ken je zo’n jongere, die op school de boel op stelten zet en thuis moeilijk zijn gevoelens kan uiten? Zo’n jongere die zijn huiswerk niet doet omdat hij er geen zin in heeft? Zo’n meisje waarvan je verwacht dat het goed gaat, (afgaand op haar verhalen), maar waar de mentor zorgen heeft over haar gedrag? Vraag jij je wel eens af wat in zo’n jongere omgaat? Wat zijn nu de oorzaken van dit gedrag? En hoe dat gedrag kan worden veranderd?

Ouders kunnen terecht bij de hulp die via school wordt geboden. En soms moet worden gezocht naar een plek waar deze jongeren even tot rust kunnen komen. Om even aan andere dingen te kunnen denken dan aan schoolwerk. Op een zorgboerderij voor gehandicapten voelen deze jongeren zich niet echt thuis. Ze voelen zich niet serieus genomen, of ervaren te weinig overeenkomsten. Het werken aan wat hun functioneren belemmert, is dan ook een moeilijke opgave.

Precies daarom zijn we Zorgboerderij Zoar gestart. Een zorgboerderij voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met wie het even niet lekker gaat. Jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben, om zo de maatschappij in te gaan. Jongeren die het moeilijk hebben, verdienen een kans om geholpen te worden. En ze verdienen het om met leeftijdsgenoten aan dit traject te werken. Dat bieden we op Zorgboerderij Zoar. Hoe dat kan? De gemeente stelt geld beschikbaar om jongeren te helpen. Als duidelijk wordt dat een jongere gebaat is bij een zorgboerderij, dan zorgt de gemeente dat deze zorg wordt betaald. Ook zij geloven dus in het heilzame effect van een zorgboerderij voor jongeren. Zo is voor elke jongere die hulp nodig heeft, een plek mogelijk op Zorgboerderij Zoar.

Geef een reactie