Huisregels

  1. We praten respectvol en doen mee met bidden lezen en danken bij de maaltijd.
  2. We behandelen de ander, zoals we zelf behandeld willen worden.
  3. Fouten maken kan gebeuren, we lossen dit weer op.
  4. Bij (ongewenst) seksueel gedrag of agressie volgt een gesprek met gele kaart, bij een tweede gele kaart is het afscheid nemen. Dit om de veiligheid te waarborgen.