Motivatie… wat is ervoor nodig?

Over wat jongeren nodig hebben om intrinsiek gemotiveerd te worden voor hun toekomst.

Ben jij voor alles wat je doet, gemotiveerd? Of valt het soms tegen om de motivatie te vinden? Is doorzettingsvermogen belangrijker dan motivatie? En kun je motivatie ook creëren?

Rondom het motiveren van jongeren zijn heel veel studies gedaan. Het kan soms lijken dat jongeren eigenlijk niets leuk vinden. Jongeren zoeken liever ontspanning dan dat ze zich inzetten voor hun toekomst. In deze blog wil ik ingaan op wat jongeren nodig hebben om intrinsiek gemotiveerd te worden voor hun toekomst.

Zelf uitzoeken, of toch niet?

Het leven van een jongere bevindt zich in een turbulente fase. De sturing die zij als kind ontvingen van ouders of verzorgers en de opvoeders op scholen, wordt niet altijd meer door hen gewaardeerd. Dingen zelf uitzoeken, dat is wat ze graag willen. En tegelijk hebben ze hierbij wel behoefte aan kaders. Hoe vind je hierin de balans?

Drie pijlers

Heel belangrijk in het motiveren van jongeren zijn de volgende dingen:

•          Autonomie. De jongere heeft de vrijheid om een activiteit naar eigen inzicht te kunnen uitvoeren en heeft invloed op wat hij/zij doet.

•          Gevoel van competentie. Het vertrouwen dat de jongere moet hebben in eigen kunnen.

•          Sociale verbondenheid. De verbondenheid met de omgeving, ofwel vertrouwen hebben in anderen. En een positief klimaat; jongeren moeten zich vrij voelen om vragen te stellen en niet bang zijn om fouten te maken.[1]

Deze drie pijlers zijn belangrijk binnen alle gebieden waar jongeren leven en werken. Deze pijlers moeten op school de aandacht krijgen en zijn ook belangrijk voor alle gebieden buiten de school.

Herstel door verbinding

Maar hoe ga je om met een jongere die heel erg teleurgesteld is in zichzelf, zijn omgeving en zijn kwaliteiten? Een jongere die door negatieve ervaringen de motivatie volledig is kwijtgeraakt? Deze jongere heeft aandacht nodig. Aandacht voor wie hij/zij is, en voor wat hem/haar drijft. Het zoeken van de verbinding met zo’n jongen of meisje is cruciaal voor het aanboren van de intrinsieke motivatie. En deze intrinsieke motivatie is nodig om verandering teweeg te kunnen brengen in het leven. Het stellen van haalbare doelen is hierbij erg belangrijk. Net als het opbouwen van goed contact.

Professionele hulp kan hierbij nodig zijn. Jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling doordat er belemmeringen zijn, verdienen alle aandacht om weer terug te komen bij zichzelf. Wanneer ze weer in verbinding staan met zichzelf en hun omgeving, kunnen ze aan de slag met het behalen van doelen.


[1] Gemotiveerd leren en lesgeven: De kracht van intrinsieke motivatie. Ros, A., Castelijns, J., Van Loon, A., Verbeeck, K. (2014).

Geef een reactie