• Jongeren met en zonder christelijke achtergrond zijn welkom wanneer ze zich kunnen vinden in de huisregels. Belangrijk is om respectvol naar elkaar te blijven ook wanneer een jongere een andere geloofsovertuiging heeft.

  • We werken vanuit een Bijbelse visie, wat te merken is in ons dagelijks leven zoals het bidden, lezen uit de Bijbel en danken bij de maaltijd. Ook is er ruimte om te praten en na te denken over het geloof. Zonder genade is er namelijk na dit leven geen hoop, maar met genade van Jezus Christus het eeuwige leven.