Jongeren hebben toekomst

Jonge mensen zijn leerbaar. Vanuit de ervaring weten we dat jongeren in zichzelf veel mogelijkheden hebben. Per persoon zal de route anders verlopen, maar de doelen zijn gericht op de lange termijn.

Harmonie in toen en nu

Het verleden kunnen we niet vergeten of uitwissen. Soms zijn er dingen erg fout gegaan. Het helpt om daarover te praten met mensen. Het begraven van je verleden kan er namelijk voor zorgen dat het later terug komt. Door het te verwerken word je milder, naar jezelf en je omgeving.

Samen sta je sterker

Als mens is eenzaamheid een van de ergste dingen, dus is samenzijn van essentieel belang. Het is daarom goed voor je om met mensen over je proces te praten, ook als het even niet lekker loopt.

Christelijke normen en waarden | Zorgboerderij Zoar

Christelijke normen en waarden

Op de zorgboerderij zijn alle jongeren welkom. We werken daarbij aan een betere toekomst. Daarbij hebben we christelijke normen en waarden. Dat is bijvoorbeeld te zien bij het eten; we bidden, lezen uit de Bijbel en danken.