Vroegtijdig schoolverlaten oorzaak of gevolg?

Vroegtijdig schoolverlaten geeft zorgen, maatschappelijk en individueel. Hoe komt het en hoe voorkom je het?

Het is van alle tijden; jongeren die om verschillende redenen de school vroegtijdig verlaten. Geen diploma op zak hebben en dan hard aan het werk gaan. Het geeft maatschappelijke en individuele zorgen, waarbij de jongere meer gezien moet worden.

Individueel

Op individueel niveau levert vroegtijdig schoolverlaten verschillende zorgen op. Deze jongeren werken in de lager betaalde banen, omdat ze geen andere werkplek kunnen vinden. Het gevolg hiervan is dat zij minder middelen tot hun beschikking hebben om in hun levensonderhoud te voorzien en ongezonder leven. Ook is de werkloosheid onder deze groep groter, ervaren minder levensvreugde en hebben in het algemeen een lagere levensverwachting.

Maatschappelijk

Ook voor de economie zijn er gevolgen als veel jongeren vroegtijdig schoolverlaten en in de lager betaalde banen aan het werk gaan. Er wordt door hen minder belastinggeld afgedragen. Onder deze jongeren is meer criminaliteit te zien en zij kosten de maatschappij meer geld vanwege meer gezondheidsproblemen. [1]

Wat kan ik daar aan doen?

Bovenstaande stukje is een conclusie uit een groot onderzoek wat is gedaan naar vroegtijdig schoolverlaten. Maar vroegtijdig schoolverlaten is meestal niet de keuze van de jongere zelf. We doen geen recht aan de jongeren, als we zeggen: “maak je school af”. Het aantonen van de negatieve gevolgen van vroegtijdig schoolverlaten, is nog geen bestrijding van de oorzaak. Meestal spelen verschillende onderliggende problemen een rol bij de stap naar schoolverlaten. Problemen kunnen in de thuissituatie liggen, of in gedragsproblematiek. Er moet aandacht zijn voor de jongere zelf waarbij rekening wordt gehouden met de context. Het is nodig dat er gesprek plaatsvindt met de jongere. En in dit gesprek moet voor de jongere ruimte zijn om zijn/haar belemmeringen in het schoolproces te kunnen uiten.

Het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten is nodig, maar meer nog is het nodig om de jongere daadwerkelijk te zien. Om oprechte aandacht te hebben voor wat zich in het hoofd en de omgeving van de jongere afspeelt. Hoe kan dat? Signaleren van problemen bij jongeren is een belangrijke taak van ouders, mentor, studieloopbaanbegeleider en verzuimcoördinator. De juiste begeleiding hierop inzetten is de volgende stap. Voor elke jongere is begeleiding op maat nodig. Niet alle begeleiding kan binnen de school worden geboden. Professionele zorg en hulp kan noodzakelijk zijn. En die mogelijkheid is er! Zorgboerderij Zoar is een plek waar jongeren terecht kunnen die door gedragsproblemen of andere zorgen tijdelijk niet naar school kunnen, of zelfs de school al hebben verlaten. Zij ontvangen hier persoonlijke begeleiding van een professional. Samen met hem/haar worden persoonlijke doelen gesteld, om daarna terug te keren naar de maatschappij. Er wordt gezocht naar een passende plaats waar hij/zij aan de slag kan, kan groeien en vooral een gelukkige persoon in de maatschappij kan zijn. Dat gun je toch elke jongere?  

Ga voor meer informatie naar de website: zorgboerderijzoar.nl


[1] Rumberger, R. W. Dropping Out: Why Students Drop Out of High School and What Can Be Done About It. Harvard University Press, 2011

Geef een reactie